Aktualności

powrót

Ograniczony dostęp do obiektów sportowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym 25.03.2021 r. informujemy, że dostęp do obiektów sportowych będzie jeszcze bardziej ograniczony.
Treść rozporządzenia wskazuje kto może skorzystać z obiektów sportowych w okresie: 27.03 – 9.04.2021 r.
Czytamy więc:
Organizacja zajęć, współzawodnictwa sportowego, wydarzeń sportowych oraz działalność obiektów sportowych możliwa jest wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
* w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu;
* zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133);
* zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej;
* reprezentacji paraolimpijskiej;
* uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

Rozporządzenie uwzględnia funkcjonowanie wszystkich obiektów sportowych podlegających pod BOS sp. z o.o.: ASTORIA, TORBYD, HALA TENISOWA;

rozporządzenie RM 25.03.2021